1. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, s písemným prohlášením, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty na uvedenou adresu. Termín 14 dní se počítá od dne doručení zboží.

Po odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, je smlouva považována za neplatnou. To, co bylo obsahem smlouvy se vrací beze změny, pokud změna byla nutná v rámci běžného obchodního styku. Vrácení se provede bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů. Zakoupené zboží je třeba odeslat na následující adresu:

STYLMAN TRADE s.r.o Ostravská 594/4 737 01 Český Těšín

Vrácené zboží by mělo být zabaleno tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Takto vrácené zboží bude přijato pouze tehdy, když bude nepoužité, čisté, zbavené zápachu (např. parfémy, krémy) a s kompletním nepoškozeným obsahem (např. originální etikety, štítky). U punčochového zboží upozorňujeme, že nelze vrátit nebo vyměnit za jiné zboží, pokud bylo punčochové zboží zkoušené na noze. Zkoušené zboží z hygienických důvodů již nelze nabídnout k dalšímu prodeji.

 

 

K vracenému zboží přiložte:

  • doklady a dokumentací, které byly Kupujícímu doručené.(Např.faktura nebo její kopie)

 

Nepotřebujeme:

  • potvrzení od PPL
  • potvrzení objednávky

.

 

Rezignovat je možno z celé objednávky nebo její části. Internetový obchod ewomen.cz vrací Zákazníkovi platbu za odeslané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní, počítáno ode dne přijetí zásilky v tom náklady na dopravu zboží k zákazníkovi. Platbu za vrácené zboží vyplácíme jenom na české nebo slovenské číslo účtu, které bylo uvedeno ve formuláři o vrácení zboží.

Nepříjímáme žádné zásilky na dobírku.

 

2. VÝMĚNA

Může se stát, že nevyberete vhodnou velikost, padnoucí barvu, nebo dokonce model. V takovém případě máte podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo výměnit zboží, s písemným prohlášením, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Jenom hradíte za poštovné, kdy odesíláte zboží.

 

Výhody pro Vás

  • Garance výměny zboží do 2 dnů od převzetí přes nás zásilky

K vracenému zboží přiložte:

  • doklady a dokumentací, které byly Kupujícímu doručené.(Např. faktura nebo její kopie)

 

Nepotřebujeme:

  • potvrzení od PPL
  • potvrzení objednávky

 

Zakoupené zboží je třeba odeslat na následující adresu:

STYLMAN TRADE s.r.o Ostravská 594/4 737 01 Český Těšín

 

3. REKLAMACE

V případě obdržení vadného, nebo poškozeného zboží má Zákazník právo reklamovat ho v internetovém obchodě ewomen.cz.

Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí zboží.

K vracenému zboží přiložte prosím doklady a dokumentací, které byly Kupujícímu doručené a reklamační formulář. Reklamaci je možno nahlásit pomocí formuláře .


Před odesláním zabalte a zabezpečte prosím důkladně zboží, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Zakoupené zboží je třeba odeslat na následující adresu:

STYLMAN TRADE s.r.o Ostravská 594/4 737 01 Český Těšín

V průběhu 14 dní ewomen.cz zaujme stanovisko k reklamaci zákazníka a informuje ho o vyřizování stížností.

V případě kladného rozhodnutí, internetový obchod opraví nebo vymění Zákazníkovi reklamované zboží na plnohodnotné. Pokud obchod nemá zboží, které má být vyměněno, Zákazník obdrží platbu za reklamované zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní, počítáno ode dne vyřízení reklamace).

V případě kladného rozhodnutí, internetový obchod vrátí zákazníkovi náklady za odeslání reklamovaného výrobku, dle ceníku.
Ke stažení